Affectie, empathie en compassie beminnen ieder en bieden troost!