Lieve vriend of vriendin,

God spreekt speciaal tot jou:

Vergeet je verdriet

want Ik troost je

Vergeet je zonden

want Ik vergeef je

Vergeet je pijn

want Ik genees je

Vergeet je eenzaamheid

want Ik ben je nabij

Vergeet je blunders en successen

want die betekenen niets voor Mij

Kom tot Mij

en Ik geef je rust

Wees stil

want Ik verlos je

Leer van Mij

want Ik ben nederig en zachtmoedig van hart

Geef Mij je gehele autonome hart

en Ik maak je souverein in het integer, onbaatzuchtig en liefdevol dienen!

Kortom: Leef LIEFDE in 't NU als de eeuwige jeugd en deugd.

Warme groeten met passie en plezier.

F.O. 19-3-2003

terug