Kijkiedoco

Het dilemma:

Jammer is het dat veel leerlingen wiskunde moeilijk vinden. Hoe komt dat? Uit eigen ervaring weet ik de oorzaak. Tot en met de vijfde klas van mijn middelbare school heb ook ik geworsteld met wiskundeonvoldoendes en werd toen door de schoolleiding gedwongen herexamen wiskunde te doen voor toelating tot de zesde klas. In die tussenliggende vakantie heb ik één maand opgeofferd en één maand normaal vakantie gevierd. Vier weken besteedde ik aan het van ’s morgens vroeg tot  ‘s avonds laat maken van een grote hoeveelheid sommen.  Ik was toen zestien jaar. Min of meer tot mijn eigen verbazing leidde dat ertoe, dat wiskunde een spelletje voor me werd. Ik overwon een soort barrière in mijzelf en kreeg een nieuwe kijk op de (spel)regels. Het licht brak door.

Nu na 26 jaar onderwijservaring  heb ik de eenvoudige principes van wiskunde met Kijkiedoco op papier gezet om leerlingen te stimuleren zich in dit boeiende en voor ieder noodzakelijke vak te verdiepen en op zoek te gaan naar telkens de oplossing van wiskunde problemen. Leer de eenvoudige (spel)regels en krijg plezier in het oplossen van wiskundesommen. Want wiskunde toepassen is leren spelen. Dat ontdek je na verloop van tijd zelf.

Hoe ontstond Kijkiedoco?

Uit een vraag van enkele Vu-studenten voor steun bij de toelatingstoets Wiskunde voor de faculteit Psychologie en Pedagogiek is Kijkiedoco met 50 T(rilogie)-sleutels ontstaan.  Die hadden na diverse eerdere vruchteloze pogingen veel baat bij de eenvoudige en transparante opbouw van Kijkiedoco en zijn geslaagd.

Naast de boeken!

Kijkiedoco is geen vervanging van de normale schoolboeken, maar eerder een aanvulling. Het staat boven elk wiskundeboek en methode en toont een unieke samenhang in de wiskunde aan.

 

Voor elke leerling?

Voor iedere leerling op de middelbare school is tegenwoordig wiskunde een must. Ook zij profiteren van de eenvoud van deze vierstapsmethode met als doel: meer wiskundig inzicht en daardoor plezier.

Scherpere kijk

Leerlingen presteren beter en slagen dankzij de 50 T(rilogie)-sleutels van Kijkiedoco.

Copyright

Het intellectueel eigendomsrecht berust bij Mr.ir.F.Oord te Almere, als auteur van Kijkiedoco. Copiëren is zonder toestemming niet toegestaan. 

 

Trefwoorden: Kijkiedoco is

1. transparant en eenvoudig qua inhoud, structuur en opzet.

2. universeel toepasbaar door iedereen.

3. individueel georiënteerd, met een voor elke student/leerling vrij te kiezen aantal speltechnieken.

4. heeft een aantrekkelijk prijskaartje.

Enkele voordelen:

1. Kijkiedoco is door zijn transparantie en eenvoud zeer geschikt als voorbereiding voor het studiehuis. De speltechnieken nodigen de leerlingen uit zelfstandig aan de gang te gaan

2. Kijkiedoco onderwijst de vier meest wezenlijke leeraspecten: kijken, kiezen, doen en controleren

3. Leerlingen leren hun fouten onder ogen te zien door zelfstandige Controle bij het Kijken, Kiezen en Doen

4. In de bijbehorende drietallen ontdekken zij de telkens terugkerend structuur van drie stappen in de diverse wiskunde onderdelen

5. De leraar kan vaak tijdens zijn les kort en bondig verwijzen naar de betreffende T(trilogie)-sleutel

6. Kijkiedoco leidt leerlingen van reproductief naar associatief en tenslotte creatief denken

7. Kijkiedoco heeft zich in de praktijk bewezen leerlingen net dat stukje extra inzicht te geven, nodig voor het eindexamen om te slagen

8. Kijkiedoco is een ideaal naslagwerk in Vwo4, 5 en 6, als leerlingen hun boeken elk jaar moeten inleveren

9. De onderwijsinspectie beveelt Kijkiedoco aan wegens het heldere didactische concept en de onderliggende systematiek

10. Kijkiedoco bevat sleutels tot het inzicht voor exact vakken zoals Wiskunde, Natuurkunde, Economie en Informatica.

Systematiek van Kijkiedoco:

De kern van Kijkiedoco bestaat uit 50 T(rilogie)-sleutels die via het leerproces als sleutels worden opgeslagen in het visuele geheugen.

Doelen van Kijkiedoco zijn:

1. Zelfstandig leren werken

2. Zelfvertrouwen aankweken

3. Inzicht verwerven

4. Logisch leren denken

5. Ontwaking en stimulering van het hogere visuele bewustzijn en geheugen.

Almere, januari 2007