Drie tips en twee principes voor Wiskunde in het studiehuis

 voor eindexamenleerlingen:

 Onder het motto: "word een kampioen"

1.  Herinner je dat de herhaald vallende “chinese” druppel water de weerstand van de hardste steen overwint. Pas daarom het principe toe van gemiddeld 5 sommen maken per wiskundeles. Na 2 jaar in de examenklassen ga je dan fluitend door het wiskunde-examen.

2. Stop ermee jezelf voor de gek te houden en steeds excuses en smoesjes te verzinnen om  je opdrachten en huiswerk niet te maken. Telkens is de verzoeking: “ik moet echt eerst nog even iets anders doen”. Die duizend en één smoesjes ken jijzelf het beste. Stel prioriteiten en doelen. Leer zuinig met je tijd om te gaan. Je kunt het uur van vandaag morgen niet even overdoen of inhalen. Een "loser" word je door naar verkeerde stemmen in en buiten je te luisteren.

3. Een arend leert zijn jongen vliegen door ze uit het nest te duwen. Dat gaat gepaard met veel herrie, gekrijs en gefladder. De oudervogel houdt daarbij een oogje in het zeil en duikt onder het jong als het dreigt mis te gaan. Hij brengt het dan weer op zijn vleugels terug in het nest, voedt het wat bij om het daarna OPNIEUW eruit te duwen. Uiteindelijk leert het jong vliegen en zijn omstandigheden optimaal gebruiken om op grote hoogte te vliegen en te zweven. M.i. is hierop het idee van het studiehuis gebaseerd. Je moet leren met bestaande resources en hulpmiddelen zelfstandig problemen op te lossen.

Ik wens je van harte een daverend succes toe op je eindexamen.

 F.O. begin van elk schooljaar