Bezint voor u begint

1. Procederen over een twistpunt voor de rechtbank met advokaten levert niet altijd de verwachte winst op. Bekend is het geval waarbij een man door een rechter fl 75.000,= schadevergoeding toegewezen kreeg en toch nog een extra lening moest afsluiten om zijn advokaat te betalen. Het toegewezen bedrag was onvoldoende om de rekeningen te voldoen. Dan is een minnelijke schikking vooraf echt te prefereren.

2.Twee multinationals procedeerden jarenlang over het octrooi voor een bepaalde kunstvezel met elk 60 miljoen US$ aan advokatenkosten en besloten uiteindelijk de strijdbijl te begraven en samen te gaan werken. Dit bleek profijtelijk voor beide partijen, die samenwerkend vele miljoenen terugverdienden.

terug