Een bezielde leraar

bezit

1. geestdrift voor zijn vak 

2. affectie voor zijn leerlingen en

brengt

3. die tot inzicht in zijn vak.

Hij doet alles als een coach, om het beste naar boven te brengen in zijn pupillen!

Bekijk mijn superleraren bij het:  SQ

Deze drie kerneigenschappen zorgen in de klas voor een goede ambiance met een open communicatie

en constructieve samenwerking met uiteindelijk goede resultaten.