Adviezen algemeen

 Verwerf hogere levenskwaliteit door creatief denken, spreken & handelen vanuit het hart.

 Wat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben. 1 Cor.2:9.

lieve vriend of vriendin,

1. Beoefen regelmatig stiltemeditatie.

2. Schuw ieder die je wil manipuleren, bang wil maken met straf of in een slachtofferrol wil duwen.

3. Neem de verantwoording voor je eigen daden.

4. Zoek kontakt met je centrale vocale, visuele en auditieve bewustzijn.

5. Laat het liefdevolle inzicht van Jezus Christus jouw gids zijn.

6. Heb geduld met jezelf en de ander.

7. Geef de ander en jezelf ruimte om fouten te maken.

8. Vergeef fouten, schenk vertrouwen en reik inzicht aan.

9. Omarm kritiek en leer van je eigen fouten.

10. Streef naar de Kroon des levens.

Jong en oud adviseer ik: zoek kontakt met jouw ImmanuŽl: de inwonende Wonderbare Raadsman uit Jes.9:5,

want volgens Jezus zit het Hemels Koninkrijk binnen in jou. Daar is dus de vindplaats. Veel succes toegewenst! 

geniet van dit wonderschone tafereel vol harmonie van de drie elementen: lucht, water en aarde